Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển

Nội thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giờ tham quan
Giờ tham quan

T2 - CN Giờ hành chính

NÔNG TRẠI RAU SẠCH SUNNYFARM 

Địa chỉ: Số 213A đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0938.269.323